ul. Fabryczna 5, 42-263 Wrzosowa
691-679-673, 601-498-658
drutplast@wp.pl
Walcówka
Walcówki – pręty lub kształtowniki o małym, w stosunku do długości, przekroju poprzecznym, otrzymywane metodą walcowania.
Walcówka stalowa jest popularnym wyrobem i ma szerokie zastosowania.
Podstawowymi parametrami walcówki stalowej są: kształt przekroju, średnicę lub wymiary przekroju, gatunek stali oraz jej klasę.

Galeria

Walcówka żebrowana
Walcówka